Medlemsform
Pris / år
Barn/ ungdom (t.o.m. 19 år)
150,-
Støttemedlem
150,-
Aktive (over 19 år)
300,-
Familiemedlemskap
400,-

Familiemedlemskap dannes separert fra medlemskap i Idrettslaget Høyang. For å opprette en familie kan du klikke på Stifte familiemedelskap og fylle ut navnene på familiemedlemmene i skjemaet.

Ikke glem å først søke medlemskap for alle som ønsker å stå oppført som medlem og bli betalt for via familiemedlemskapet.


Kontaktinfo medlemskap: Vidar Skår tlf. 47 06 12 84, e-post lakris@ilhoyang.no/  vid-ska@online.no

Stifte familiemedelskap