Idrettsfest 20.mars

 

Påmelding her sendes direkte til post@orenhotel.no

Minner om påmelding innen torsdag 12. mars.

IKKE MEDLEM, men kan tenke seg en fest..

Her er løsningen:


• Støttemedlemskap kr 150,- (innmelding)

• Idrettsfest kr 250,- (påmelding nedenfor)

  Totalt 400,- Inklusive mat og kaffi.


Som støttemedlem kan du ta med et følge som ikke er medlem selv. For ikke-medlem er prisen kr 250 totalt.


Lokalbandet CTG står for musikk på Øren Hotel Fredag 20 Mars: