Sikkerhetsregler

For at alle skal få en positiv og sikker opplevelse ved Buldresenteret til klatregruppa IL Høyang skal alle som klatrer i anlegget skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått disse reglene.

Reglene skal sørge for at alle som klatrer i buldreromme kan gjøre dette uten fare for seg selv eller andre. 

Sikkerhets og trivselsregler for Buldresenteret til klatregruppa IL Høyang: 

 • Klatring innebærer risiko og all klatring og annen aktivitet i Buldresenteret til klatregruppa IL Høyang lokaler foregår på eget ansvar. Alle skal ha signert ansvarserklæring før de kan klatre.
 • Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter styrets veiledning og pålegg. Styret kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget
 • Ikke stå, sitt, eller gå i sonen der en annen klatrer kan falle
 • Vær oppmerksom på andre klatrere når du starter på en rute.
 • Klatretak kan løsne. Oppdages det løse tak, feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til en i styret.
 • Buldremattene skal være fri for drikkeflasker, koster og andre personlige gjenstander og det er ikke lov å spise i buldrerom eller treningsrom
 • Alle personskader skal rapporteres til Styret
 • All klatring skjer med minimum singlet og shorts.
 • Klatresko er påbudt, barfot er ikke tillatt. 
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten styrets tillatelse

Barn og ungdom i Buldresenteret til klatregruppa IL Høyang:

 • Barn og ungdom mellom 13- 18 år kan oppholde seg i lokalet uten følge av en voksen så lenge en foresatte har skrevet under på ansvarserklæringen
 • Barn under 13 år:
  •  For å sikre en god og trygg opplevelse skal barn under 13 år være under oppsyn av en voksen hele tiden når de oppholder seg i buldrerommet.          
    
  • Den voksne har fullt ansvar for sikkerheten til barn de har med seg inn i klatreanlegget og må signere på dette.
    
  • Barna må ikke må løpe, bråke eller forstyrre andre når de oppholder seg i buldrerommet.


Ansvarserklæring 

 

 • Jeg er innforstått med at klatring/buldring og aktivitet på Buldresenteret til klatregruppa IL Høyang innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på buldresenteret skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsregler for buldrerommet og instrukser fra styret. Ved brudd på dette har styret rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er pliktig til å varsle styret dersom jeg oppdager feil og mangler på anlegget eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.
 • Buldresenteret til klatregruppa IL Høyang frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av den enkelte. Barneidrettsforsikringen gjennom NIF er gjeldende for barn under 13 år, dvs at barn under 13 år som er medlem av et idrettslag er dekket av denne.
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten styret

Ungdom under 18 år (foresatte må signere ansvarserklæring):

 • Mitt barn er pliktig til å følge sikkerhetsreglene til senteret og instrukser fra styret. Ved brudd på dette har styret rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Mitt barn er pliktig til å varsle styret dersom han/hun oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.

Barn under 18 år (må alltid være under oppsyn av voksen, maks to barn per voksen):

 • Jeg er innforstått med at barn under 18 år må være under oppsyn av en voksen hele tiden og denne har fullt ansvar for sikkerheten til barnet
 • Jeg er ansvarlig for at mitt barn følge sikkerhetsreglene til Buldresenteret og instrukser fra styret. 

Aktiviteter idag

Se alle