Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Høyang 2023 

 Styret kallar med dette til årsmøte i Idrettslaget Høyang.

 Årsmøtet vert helde torsdag 16. mars 2023 klokka 18.00 på Øren hotel.

Saker som eit medlem ynskjer behandla på årsmøtet, må sendast styret seinest 17.02.23 tilHilde Johanne Bjørkhaug på hjbjorkhaug@hotmail.com

 Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengelig for medlemmane seinast ei vekefør årsmøtet på heimesida til Idrettslaget Høyang og i Ytre Sogn avis.

 For å ha stemmerett og kunne velgast til verv må ein ha vore medlem av Idrettslaget Høyang iminst ein månad, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet vert helde, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Høyang. Alle medlemmar har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarheit, forslagsrett mm., sjå ILHøyang si lov. Ved spørsmål som gjeld årsmøtet, kan Idrettslaget Høyang ved Tor Aleksander Dale.